Prijsuitreiking Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten op 7 december in het Rijksmuseum

Na sluiting van de inzendtermijn op 10 juni 2024 zijn door het secretariaat rond de 30 inzendingen ontvangen voor de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten (onder 40 jaar).

10 juni 2024

Jonge Abe Bonnema realiseerde zijn eigen woonhuis/bureau in 1963

Op 35-jarige leeftijd maakte de Friese architect het ontwerp voor zijn eigen woonhuis/bureau in Hardegarijp. Dit meesterwerk werd in 1963 opgeleverd.

10 mei 2024

Inschrijving Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2024 geopend

De inschrijving voor de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2024 is op woensdag 20 maart van start gegaan. Deelname staat open voor architecten die geboren zijn ná 31 december 1984 en die zijn ingeschreven in het Architectenregister, ongeacht nationaliteit. De deadline is maandag 10 juni. De winnaar ontvangt een oorkonde en een geldbedrag van 20.000 euro.

10 maart 2024

Abe Bonnema Lezing 2023 door Georg Vrachliotis terug te lezen

The New Open – Towards a critical optimism in architecture is de titel van de Abe Bonnema Lezing die dit jaar werd verzorgd door Georg Vrachliotis, hoogleraar Theory of Architecture and Digital Culture aan de TU Delft.

24 december 2023

Ard de Vries en Donna van Milligen Bielke winnen Abe Bonnema Architectuurprijs 2023

Ard de Vries Architecten en Studio Donna van Milligen Bielke hebben de Abe Bonnema Architectuurprijs 2023 gewonnen voor hun project de Kunstwerf in Groningen. De architecten ontvangen hiervoor een bedrag van 50.000 euro. Dit maakte Ed Nijpels, voorzitter van de ir. Abe Bonnema Stichting, op 8 december bekend in het Rijksmuseum in Amsterdam.

8 december 2023

Jury nomineert vijf architecten voor Abe Bonnema Architectuurprijs

Voor de Abe Bonnema Architectuurprijs 2023 zijn vijf architecten genomineerd die volgens de jury getuigen van een optimistische en hoopvolle visie op de toekomst van de Nederlandse architectuur. De bekendmaking van de winnaar vindt plaats op vrijdagmiddag 8 december in het Rijksmuseum in Amsterdam. De winnaar ontvangt een geldbedrag van 50.000 euro.

11 oktober 2023

Zef Hemel's intreerede Abe Bonnema leerstoel TU-Delft

‘Mooi land, een Odyssee.’

In de komende klimaatverandering zullen wij ons moeten voorbereiden op zeespiegelstijging, verzilting, overstromingen, hitte en intense droogte. De hele maatschappij zullen we grondig moeten aanpassen en ook onze levens zullen ingrijpend veranderen.

15 september 2023

Expositie Maison d'Artiste in Bolsward

Museum De Tiid, huis van verhalen onderdeel van Cultuur Historisch Centrum De Tiid in Bolsward (Boalsert) presenteert ‘100 jaar Mythe Maison d’Artiste’, Renaissance van het Modernisme, een tentoonstelling over het mythisch geworden architectonische ontwerp van Theo van Doesburg en Cor van Eesteren uit 1923.

9 juli 2023

60 inzendigen voor Abe Bonnema Architectuurprijs 2023

Bij de sluiting van de inzendtermijn op 12 juni 2023 zijn er rond de 60 inzendingen door het secretariaat ontvangen. Op basis van een eerste selectie gaat de jury in september tien gebouwen bezoeken.

14 juni 2023

Dag van de Architectuur 2023: Leeuwarden in teken van Abe Bonnema

Binnen bij Bonnema

Ter gelegenheid van de landelijke Dag van de Architectuur organiseert Attiek op 17 juni in Leeuwarden excursies langs en in enkele gebouwen van Abe Bonnema (1926-2001), Frieslands meest vooraanstaande architect van de twintigste eeuw.

13 juni 2023

Inschrijving Architectuurprijs 2023 geopend

Welke architect wint dit jaar de Abe Bonnema Architectuurprijs en een bedrag van 50.000 euro? De inschrijving voor deze prestigieuze Nederlandse architectuurprijs is vandaag geopend. Deelname is mogelijk tot 12 juni 2023.

12 april 2023

Laura van Santen en Diederik de Koning winnen Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2022

Architecten Laura van Santen en Diederik de Koning van la-di-da design & architecture hebben de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2022 gewonnen met het Dijkhuis in Strijensas. Het duo ontvangt hiervoor een bedrag van 20.000 euro. Dit maakte Ed Nijpels, voorzitter van de ir. Abe Bonnema Stichting, op 10 december bekend in het Rijksmuseum in Amsterdam.

14 december 2022

Abe Bonnema Lezing door Zef Hemel

Bonnema-professor Zef Hemel doet de komende vijf jaar wandelend onderzoek in Groningen en Friesland om een ander toekomstverhaal te ontwikkelen dan het huidige dat gericht is op verdere modernisering en versnelling van het economische leven. In het toekomstige gezonde landschap van het noorden stelt Hemel de mensen, hun gezondheid en welzijn voorop. Pas daarna komt de economie.

13 december 2022

Programma lezing en prijsuitreiking Abe Bonnema Prijs 10 december 2022

De Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten is bestemd voor de (jonge) architect van een gebouw dat in de twee jaar voorafgaand aan de prijsuitreiking in Nederland is opgeleverd en dat naar het oordeel van een onafhankelijke, deskundige jury een prestatie is van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit. De Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten (onder 40 jaar) wordt in de even jaren uitgereikt. Het prijzengeld voor de winnaar van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten bedraagt 20.000 Euro. Voorafgaand aan de presentaties van de genomineerden en de bekendmaking van de winnaar wordt de Abe Bonnema Lezing 2022 uitgesproken.

8 december 2022

Abe Bonnema Lezing bij prijsuitreiking Abe Bonnema Prijs 2022

Elk jaar wordt voorafgaand aan de prijsuitreiking van de Abe Bonnema Prijs door een gastspreker de Abe Bonnema Lezing uitgesproken. Dit jaar verzorgt planoloog Zef Hemel de lezing, onder de titel ‘Het gezonde landschap van het Noorden – Vijf jaar lopen’. De lezing en prijsuitreiking vinden plaats op 10 december 2022 in het Rijksmuseum (13:30 – 17:30 uur).

15 november 2022

Fietsroute langs werken van Abe Bonnema in Leeuwarden gepresenteerd

Door het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is een publicatie uitgebracht met de titel ‘Fietsroute Leeuwarden, Architectuur van Abe Bonnema’. Het boekje is de 34ste uitgave in een serie wandel- en fietsroutes, die door het HCL worden uitgegeven. De productie kwam tot stand dankzij en in nauwe samenwerking met de ir. Abe Bonnema Stichting.

16 oktober 2022

Jury nomineert vijf jonge architecten voor Abe Bonnema Prijs

De jury heeft vijf architecten genomineerd voor de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2022.

13 oktober 2022

Abe Bonnema Lezing 2022 door Zef Hemel in Rijksmuseum

Elk jaar wordt voorafgaand aan de prijsuitreiking van de Abe Bonnema Prijs de Abe Bonnema Lezing uitgesproken. Op 10 december 2022 verzorgt planoloog Zef Hemel de lezing, onder de titel ‘Het gezonde landschap van het Noorden – Vijf jaar lopen’.

12 oktober 2022

Meer dan twintig kandidaten voor Abe Bonnema Prijs Jonge Architecten

Door het secretariaat van de Abe Bonnema Prijs zijn bij sluiting van de inschrijftermijn vierentwintig inzendingen ontvangen.  De jury gaat aan de slag en wijst uit de inzendingen drie tot vijf nominaties aan.

30 mei 2022

Nieuwe Bonnema-leerstoel ingesteld aan twee universiteiten

Zef Hemel benoemd tot hoogleraar aan de RUG en de TU Delft

21 april 2022

Nieuwe voorzitter jury Abe Bonnema Prijs

Het bestuur van de ir. Abe Bonnema Stichting heeft Meta Knol benoemd als nieuwe voorzitter van de jury van de Abe Bonnema Prijs.

15 maart 2022

Expositie in Fries Museum afgesloten

De expositie met alle inzendingen voor de Abe Bonnema Architectuurprijs 2021 in het Fries Museum te Leeuwarden was nog te zien tot en met zondag 20 februari 2022.

4 februari 2022

Abe Bonnema Architectuurprijs 2021 voor Spaarndammerhart

Architecten Mike Korth, Gus Tielens en Marcel Lok hebben de Abe Bonnema Architectuurprijs 2021 gewonnen voor hun project Spaarndammerhart in Amsterdam. Zij ontvangen hiervoor een bedrag van 50.000 euro. Dit heeft Ed Nijpels, voorzitter van de ir. Abe Bonnema Stichting, vanmiddag in het Rijksmuseum bekendgemaakt.

10 december 2021
Francesco Veenstra Rijksbouwmeester

Abe Bonnema Lezing en prijsuitreiking via livestream

Op 10 december 2021 vindt in het Rijksmuseum het evenement plaats met de Abe Bonnema Lezing door Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en de prijsuitreiking van de Abe Bonnema Architectuurprijs 2021. Helaas is het toegestane aantal bezoekers door de actuele corona-maatregelen tot een minimum teruggebracht. Als alternatief organiseert de Stichting een livestream.

5 december 2021

Nominaties bekend voor Abe Bonnema Architectuurprijs 2021

De jury heeft vijf architectenbureaus genomineerd voor de Abe Bonnema Architectuurprijs 2021. Uit 55 gebouwen die in de afgelopen twee jaar zijn opgeleverd, selecteerde de jury vijf inzendingen van hoogwaardige architectonische kwaliteit en met impact. De winnaar ontvangt een geldbedrag van 50.000 euro.

13 oktober 2021

Documentaire over verduurzaming Bonnema-woning

Gelet op de gestegen gasprijzen en de enorme opgave om meer dan 8 miljoen gebouwen in Nederland energieneutraal te maken is het experiment van de ir. Abe Bonnema Stichting voor de verduurzaming van particuliere woningen uiterst actueel. Over dit pilot-project is een documentaire gemaakt.

7 oktober 2021

Jury Abe Bonnema Prijs bezoekt projecten

De jury voor de Abe Bonnema Architectuurprijs 2021 heeft uit de meer dan vijftig inzendingen een voorselectie gemaakt van tien projecten, die in de maand september door de jury worden bezocht.

14 september 2021

Verduurzaamde Abe Bonnema woning in Leeuwarden opgeleverd

In de Leeuwarder wijk Aldlân is op 24 juni 2021 de eerste verduurzaamde particuliere woning uit het oeuvre van de Friese architect ir. Abe Bonnema feestelijk opgeleverd. De opening is verricht door burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden. De woning maakt deel uit van een pilotproject voor verduurzaming van particuliere woningen die door de Friese architect Abe Bonnema in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zijn ontworpen.

24 juni 2021

Ruim vijftig inzendingen voor Abe Bonnema Architectuurprijs 2021

Er zijn ruim vijftig prachtige gebouwen voor de Abe Bonnema Architectuurprijs 2021 ingediend. Op 21 juni om 14:00 uur sloot de inschrijving.

21 juni 2021

Documentaire over Abe Bonnema Pilot

Over de pilot voor de verduurzaming van een door Abe Bonnema in de jaren 70 van de vorige eeuw ontworpen woning in Aldlân te Leeuwarden wordt door Gerard van der Veer een documentaire gemaakt. Hierbij de voortgang in week 1 t/m 7. De woning is op 21 juni 2021 feestelijk opgeleverd.

15 juni 2021

Inschrijving mogelijk tot 21 juni 14:00 uur

De inschrijving voor de Abe Bonnema Architectuurprijs is in april geopend. De deadline voor inzending is 21 juni 2021, 14:00 uur. Architecten van wie de afgelopen twee jaar (2019-2020) een gebouw met impact is opgeleverd, komen in aanmerking voor deze prestigieuze prijs (50.000 euro).

14 april 2021

Expositie in Fries Museum heel even open op 19, 20 en 21 april

Na de bekendmaking van de winnaar van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2020 is op 14 december in het Fries Museum in Leeuwarden de tentoonstelling opgebouwd met alle inzendingen voor deze editie van de prijs. Helaas is het museum ingevolge de lockdown de volgende dag gesloten. Op 19,20 en 21 april 2021 is het museum tijdelijk wel even open in het kader van de pilot met sneltest.

12 april 2021

Nieuwe juryleden Abe Bonnema Prijs 2021

De leden van de jury worden door het bestuur van de ir. Abe Bonnema Stichting benoemd. Juryleden hebben maximaal drie edities zitting in de jury. Het rooster van aan- en aftreden garandeert een zekere continuïteit in de kwaliteit van de beoordeling. Na drie jaar verlaten Michiel Riedijk en Saskia Bak de jury. In 2021 treden architect Kees Kaan en kunsthistorica Hedwig Saam toe.

19 maart 2021

Ard Hoksbergen winnaar Abe Bonnema Prijs 2020

Architect Ard Hoksbergen heeft de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2020 gewonnen met basisschool Veerkracht in Amsterdam. Hij ontvangt hiervoor een bedrag van 20.000 euro. Dit maakte Ed Nijpels, voorzitter van de ir. Abe Bonnema Stichting, vandaag bekend in Museum De Lakenhal in Leiden. De prijsuitreiking kon via een livestream worden gevolgd.

13 december 2020

Bekendmaking winnaar via livestream

De bekendmaking van de winnaar en de prijsuitreiking van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2020 vindt plaats op zondag 13 december 2020 vanaf 14:00 uur en wordt via een gratis livestream vanuit Museum De Lakenhal te Leiden (winnaar 2019) uitgezonden.

10 november 2020

Pilot verduurzaming Bonnema woningen Leeuwarden

De ir. Abe Bonnema Stichting is de initiatiefnemer van een pilot om particuliere woningen naar ontwerp van Abe Bonnema uit de jaren zestig van de vorige eeuw te verduurzamen en voor te bereiden op de toekomst. Inmiddels is voor de eerste woning in Leeuwarden nu een vergunningsaanvraag ingediend.

16 oktober 2020

Jury nomineert vijf jonge architecten

De jury heeft vijf architecten genomineerd voor de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2020. De prijs is bestemd voor architecten onder 40 jaar. De winnaar ontvangt een geldbedrag van 20.000 euro. De bekendmaking van de winnaar en de prijsuitreiking vindt plaats op zondag 13 december en wordt via een livestream vanuit Museum De Lakenhal te Leiden uitgezonden.

14 oktober 2020

Juryvoorzitter: meer dan 30 inzendingen van jong talent

Bij sluiting van de inzendtermijn voor de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten zijn door het secretariaat meer dan 30 inzendingen ontvangen.

Het betreft gebouwen die in de afgelopen twee jaar (2018-2019) in Nederland zijn opgeleverd en zijn ontworpen door architecten onder de 40 jaar. Juryvoorzitter Josja van der Veer is verheugd over het aantal inzendingen van jonge talentvolle architecten. De jury gaat aan de slag en maakt in het najaar bekend welke jonge architecten genomineerd worden voor de prijs, waar een bedrag van 20.000 euro aan verbonden is.

15 juni 2020

Inzenden mogelijk tot maandag 15 juni 14:00 uur

In Hardegarijp staat het opvallende, experimentele woonhuis annex bureau van de Friese architect Abe Bonnema (1926-2001). Hij was 37 jaar oud toen het werd opgeleverd. Vanuit die plek zou hij decennia lang talloze projecten in heel Nederland realiseren. Met succes. Uit zijn nalatenschap is de Abe Bonnema Prijs ontstaan. De prijs is bestemd voor de architect die volgens de jury het beste gebouw van de laatste twee jaar heeft gerealiseerd. Welke talentvolle jonge architect (onder 40 jaar) treedt in de voetsporen van eerdere winnaars van deze prestigieuze architectuurprijs? Wie wint 20.000 euro?

4 juni 2020

Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2020 start op 7 april

Op 7 april 2020 start de inschrijving voor de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2020.  Welke jonge architect onder de 40 jaar wint de prijs en een geldbedrag van 20.000 euro?

6 april 2020

Architecten Lakenhal winnen Abe Bonnema Architectuurprijs 2019

Happel Cornelisse Verhoeven heeft de Abe Bonnema Architectuurprijs 2019 gewonnen voor de restauratie en uitbreiding van Museum De Lakenhal in Leiden. Zij ontvangen hiervoor een bedrag van 50.000 euro, de grootste prijs in Nederland voor architecten.

28 november 2019

Abe Bonnema Lezing 2019 door Bas Heijne

Schrijver en essayist Bas Heijne sprak de Abe Bonnema Lezing 2019 uit tijdens de prijsuitreiking op 27 november in het Rijksmuseum te Amsterdam. Heijne reflecteert op het jaarthema van de Abe Bonnema Architectuurprijs 2019: betekenis.

16 oktober 2019

Prijsuitreiking Abe Bonnema Prijs 2019 in Rijksmuseum Amsterdam

De bekendmaking van de winnaar en prijsuitreiking voor de Abe Bonnema Architectuurprijs 2019 vindt plaats op woensdag 27 november 2019 (13:30 – 17:30 uur) in het Rijksmuseum te Amsterdam.

15 oktober 2019

Meer dan 60 inzendingen Abe Bonnema Prijs 2019

Bij de sluiting van de inzendtermijn voor de Abe Bonnema Architectuurprijs 2019 zijn meer dan 60 inzendingen door het secretariaat ontvangen.

26 juni 2019

Inschrijving Abe Bonnema Architectuurprijs 2019 geopend

Deelname aan de Abe Bonnema Architectuurprijs 2019 staat open voor architecten die zijn ingeschreven in het Architectenregister. Welke architect wint dit jaar de prijs en ontvangt 50.000 euro?

10 april 2019

Nieuwe juryvoorzitter Abe Bonnema Prijs

Josja van der Veer

8 april 2019

Winnaars Europan 13 tonen nieuw prototype in Milaan

In een galerie in Milaan heeft het team van Fosbury Architects een tweede prototype vertoond van hun ‘Kabinet’. Het object met voorzieningen is een verdere uitwerking van hun winnende inzending voor Europan 13 te Leeuwarden, dat leegstaande ruimte kan omtoveren tot een volwaardige woonruimte. Opvallend is dat het tweede prototype in veel opzichten conceptueler van karakter is dan het eerste prototype, dat meer op gebruik was gericht.

 

10 januari 2019

Jonge architect Jan Nauta winnaar Abe Bonnema Prijs 2018

Jan Nauta (36) heeft de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2018 gewonnen en ontvangt daarvoor een bedrag van 20.000 euro.

17 november 2018

Abe Bonnema Lezing 2018 door Maarten Hajer

‘Pleidooi voor een realistische utopie’

Maarten Hajer spreekt de Abe Bonnema Lezing 2018 uit.

16 november 2018

Jury nomineert vijf jonge architecten

De jury heeft vijf architecten genomineerd voor de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2018.

12 oktober 2018

Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2018

Op 20 april is de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2018 gestart.

11 april 2018

Pilot Abe Bonnema woningen

Jorrit Volkers, lid van het bestuur van de ir. Abe Bonnema Stichting kondigde tijdens de opening van de Abe Bonnema Experience een pilotproject aan.

18 januari 2018

Abe Bonnema Experience in Achmeatoren geopend

Culturele Hoofdstad evenement aanleiding voor pilotproject energietransitie jaren zestig- en zeventig woningen van Abe Bonnema in Leeuwarden

16 januari 2018

Abe Bonnema Experience 2018 - Legacy of an architect - Achmeatoren Leeuwarden

De Abe Bonnema Experience is vanaf zaterdag 20 januari elke zaterdag open voor het publiek.

21 december 2017

Michiel Riedijk wint Abe Bonnema Architectuurprijs 2017 met Stadhuis Deventer

Michiel Riedijk heeft de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017 gewonnen en ontvangt daarvoor een bedrag van 50.000 euro.

28 november 2017

Abe Bonnema Lezing 2017 door Anne-Marie Rakhorst

De Abe Bonnema Lezing 2017 met het jaarthema ’tijdgeest’ werd op 28 november in het Rijksmuseum te Amsterdam uitgesproken door Anne-Marie Rakhorst, ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid.

28 november 2017

Prijsuitreiking Abe Bonnema Architectuurprijs in Rijksmuseum

De bekendmaking van de winnaar van de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017 en de  prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 28 november 2017 in het Rijksmuseum te Amsterdam.

23 november 2017

Vier architecten genomineerd voor Abe Bonnema Architectuurprijs 2017

De jury heeft vier architecten genomineerd voor de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017.

13 oktober 2017

ABE2018: Abe Bonnema Experience 2018 in Achmea toren

Gedurende heel 2018 is de Panoramazaal op de bovenste verdieping van de Achmea toren in Leeuwarden elke zaterdag van 10:30 tot­ 15:00 uur geopend voor het publiek.

29 september 2017

Meer dan 50 inzendingen voor Architectuurprijs 2017

Tussen 31 maart en 30 juni 2017 kon ingezonden worden voor de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017.

30 juni 2017

Inschrijving Abe Bonnema Architectuurprijs 2017 geopend

Het beste gebouw van de afgelopen twee jaar. Een prestatie van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit, die toekomstige generaties inspireert en tot voorbeeld strekt.

31 maart 2017

Kabinet onthuld: oplossing voor leegstand

Vandaag heeft burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden de onthulling verricht van ‘Het Kabinet’, een prijswinnend ontwerp van het Italiaanse team Fosbury Architecture.

2 februari 2017

Ard de Vries wint Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2016

Ard de Vries heeft de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2016 gewonnen.

9 december 2016

Abe Bonnema Lezing door Hans Ibelings

Voorafgaand aan de uitreiking van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten op vrijdag 9 december in het Nationaal Militair Museum te Soest verzorgde architectuurcriticus Hans Ibelings de vierde Abe Bonnema Lezing.

5 december 2016

Vier jonge architecten genomineerd voor Abe Bonnema Prijs 2016

De jury heeft vier architecten genomineerd voor de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2016.

4 november 2016

Deadline Abe Bonnema Prijs 2016 vrijdag 15 juli 2016 14:00 uur

Vrijdag 15 juli sloot de inschrijving voor de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2016.

6 juli 2016

Inschrijving Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2016 geopend

Vandaag start de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2016.

29 april 2016

Presentatie winnaars Europan 13 Leeuwarden

Op vrijdag 4 december van 13-14 uur organiseert de ir. Abe Bonnema Stichting samen met Europan Nederland een lunchbijeenkomst in het Fries Museum te Leeuwarden.

4 december 2015

Abe Bonnema Architectuurprijs 2015 voor Nationaal Militair Museum

De Abe Bonnema Architectuurprijs 2015 gaat naar Felix Claus Dick van Wageningen Architecten.

1 december 2015

Vijf architecten genomineerd voor Abe Bonnema Architectuurprijs 2015

De jury heeft vijf architecten genomineerd voor de Abe Bonnema Architectuurprijs 2015.

4 november 2015

Prijsuitreiking Abe Bonnema Architectuurprijs 2015 in Rijksmuseum

De Abe Bonnema Architectuurprijs 2015 zal op dinsdag 1 december 2015 worden uitgereikt in het Rijksmuseum in Amsterdam.

15 oktober 2015

Abe Bonnema Stichting lid van Rijksclub

De ir. Abe Bonnema Stichting is in oktober 2015 toegetreden tot de Rijksclub, een groep bedrijven en instellingen die het Rijksmuseum in staat stelt om zijn ambities waar te maken.

1 oktober 2015

62 inzendingen voor Architectuurprijs 2015

Tussen 31 maart en 26 juni 2015 kon ingezonden worden voor de Abe Bonnema Architectuurprijs 2015.

7 juli 2015

Abe Bonnema Architectuurprijs 2015

Op 31 maart 2015 is de inschrijving voor de Abe Bonnema Architectuurprijs 2015 van start gegaan.

31 maart 2015

Informatiebijeenkomst Europan 13 in Leeuwarden

Zaterdag 21 maart van 13:30 – 16:30 uur in De Kanselarij, Turfmarkt 11 te Leeuwarden (NL)

21 maart 2015

Leeuwarden neemt deel aan Europan 13

De Abe Bonnema Stichting maakt deelname van Leeuwarden aan Europan 13 mogelijk door het prijzengeld en inhoudelijke ondersteuning ter beschikking te stellen.

27 februari 2015

Marjolein van Eig wint Abe Bonnema Prijs 2014

De Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2014 is toegekend aan Marjolein van Eig van BureauVanEig voor de ‘Koepel op de Overplaats’ te Heemstede.

15 november 2014

Drie architecten genomineerd voor Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2014

De jury van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2014 heeft vandaag drie architecten genomineerd.

23 oktober 2014

Cruz en Ortiz (Rijksmuseum) winnaar Abe Bonnema Architectuurprijs 2013

Met Het Nieuwe Rijksmuseum heeft het Spaanse architectenduo Antonio Cruz en Antonio Ortiz de eerste Abe Bonnema Architectuurprijs 2013 gewonnen.

11 oktober 2014

31 maart 2014 gaat de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2014 van start

De Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten is een vervolg op de Architectuurprijs 2013, die gewonnen werd door het architectenduo Cruz y Ortiz met Het Nieuwe Rijksmuseum.

10 maart 2014

Opening Fries Museum

Abe Bonnema gaf meer dan 10 jaar geleden de aanzet voor de nieuwbouw van het Fries Museum.

13 september 2013

Abe Bonnema Architectuurprijs

Met de Abe Bonnema Architectuurprijs is een nieuwe architectuurprijs in het leven geroepen.

28 maart 2013

Abe Bonnema Stichting schenkt 250.000 euro aan onderzoek prostaatkanker

De Abe Bonnema stichting heeft deze week een bijdrage van 250.000 euro geschonken aan het Rotterdams onderzoeksproject naar de waarde van vroege opsporing van prostaatkanker.

28 maart 2013