Via de Abe Bonnema Prijs en met de in 2018 georganiseerde Abe Bonnema Experience vestigt de Stichting  hernieuwde aandacht op het gedachtegoed en oeuvre van de architect ir. Abe Bonnema. De ir. Abe Bonnema Stichting ondersteunt instellingen en personen die bijdragen aan een levendig cultureel klimaat in Nederland en in Friesland in het bijzonder.

De stichting heeft ten doel:

 • het verbreiden en vergroten van het inzicht in- en de kennis van de eigentijdse (bouw)kunst en het ondersteunen van cultuur maatschappelijke projecten
 • het verlenen van ondersteuning aan instellingen en personen die zich bezig houden met medisch-wetenschappelijk onderzoek, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Statuten
Beleidsplan

Publicatie ANBI 2022
Publicatie ANBI 2023

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 806304789

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen, te weten:

 • De heer E.H.T.M. Nijpels,
  voorzitter
 • de heer J. Volkers,
  secretaris/penningmeester
 • mevrouw M.J.M. Bonnema-Kok
 • de heer W. Reehoorn
 • mevrouw L. van der Pol

Geen van de bestuurders ontvangt een vergoeding voor de bestuurswerkzaamheden.

Op grond van het testament van de insteller van de stichting, de heer Abe Bonnema, keert de stichting jaarlijks een bedrag uit aan zijn weduwe, het bestuurslid mevrouw M.J.M. Bonnema-Kok.

De Stichting beschikt niet over een directie en heeft geen personeel in dienst.