De prijs is bestemd voor de architect van een gebouw dat in de afgelopen twee jaar (2022-2023) in Nederland is opgeleverd en dat naar het oordeel van een onafhankelijke, deskundige jury een prestatie is van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit. De jury selecteert op basis van de beoordelingscriteria minimaal drie en maximaal vijf nominaties. De uiteindelijke winnaar van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2024 wordt aan het eind van het najaar tijdens een feestelijke, openbare bijeenkomst in het Rijksmuseum bekendgemaakt.

De leden van de onafhankelijke, deskundige jury worden door het bestuur van de ir. Abe Bonnema Stichting benoemd. Juryleden kunnen voor maximaal twee termijnen worden herbenoemd. Het rooster van aan- en aftreden garandeert een zekere continuïteit in de kwaliteit van de beoordeling.

De jury bestaat in 2024 uit:
– Meta Knol (voorzitter)
– Mels Crouwel
– Steven Delva
– Wilma Kempinga
– Gus Tielens
– Nathalie de Vries

– Marc A. Visser (secretaris zonder stemrecht)

abebonnemaprijs