Doel van de Abe Bonnema Architectuurprijs is het stimuleren van de kwaliteit van de architectuur in Nederland. De Architectuurprijs is een intiatief van de ir. Abe Bonnema Stichting. Via deze voorname architectuurprijs wordt het gedachtegoed van de architect ir. Abe Bonnema (1926-2001) in ere gehouden. De Abe Bonnema Architectuurprijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt. De prijs is bestemd voor de architect van een gebouw dat in de afgelopen twee jaar (2013/2014) in Nederland is opgeleverd en dat naar het oordeel van een onafhankelijke, deskundige jury een prestatie is van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit, toekomstige generaties inspireert en tot voorbeeld strekt.

De winnaar van de Abe Bonnema Architectuurprijs 2015 ontvangt een geldbedrag van 50.000 euro. In 2013 was het architectenduo Cruz y Ortiz de winnaar met het Nieuwe Rijksmuseum.

De onafhankelijke jury staat onder voorzitterschap van Frans Evers. Overige juryleden zijn Koen van Velsen, Nynke Rixt Jukema, Edwin Oostmeijer, Marijke Martin en Marjolein van Eig (winnaar van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2014).

Het jaarthema van de Abe Bonnema Architectuurprijs 2015 is ´dialoog´.
Een weloverwogen en tegelijk eigenzinnige dialoog, zowel met de gebouwde omgeving als met het gangbare typologische, materiaal-technische en stilistische repertoire, is een opvallend kenmerk van Bonnema’s oeuvre. Bij beoordeling van de inzendingen zal de jury bijzondere aandacht besteden aan de wijze waarop het begrip ‘dialoog’ op originele, prikkelende en vernieuwende wijze gestalte heeft gekregen.

Deelname aan de Abe Bonnema Architectuurprijs 2015 staat open voor architecten die zijn ingeschreven in het Architectenregister. De prijsuitreiking vindt plaats in december 2015.