In zijn Delftse onderzoek naar de revitalisering van stad en land, in het bijzonder Groningen en Friesland, wil Zef Hemel het noordelijke landschap met zijn rijke bewoningsgeschiedenis als uitgangspunt nemen. Ons voorbereiden op een temperatuurstijging boven de 1,5 C vergt een langetermijn beeld ver voorbij de economische groei. Het is een onbekende toekomst die we door opzettelijke vertraging op het spoor kunnen komen, met voetpaden als dominante infrastructuur. In zijn oratie, uitgesproken op 15 september 2023 refereerde Zef Hemel aan kunstenaars die een dergelijke toekomst al hebben verkend.