Zef Hemel bekleedt de eerste Bonnema-leerstoel die eerder dit jaar door de ir. Abe Bonnema Stichting is ingesteld aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Het bijwonen van de prijsuitreiking en de Abe Bonnema Lezing op zaterdag 10 december in het Rijksmuseum is gratis toegankelijk.
Aanmelden via de website is verplicht.

Zie ook het overzicht van eerdere lezingen op deze pagina.