Volgens voorzitter Ed Nijpels van de ir. Abe Bonnema Stichting kan de verduurzaming van de patiowoning worden beschouwd als een landelijk voorbeeldproject voor de energietransitie in de particuliere sector. ,,De Nederlandse woningvoorraad moet de komende jaren op grote schaal verduurzaamd worden. Dat geldt ook voor de woningen die weliswaar seriematig, maar met een specifieke architectuur zijn gebouwd. Voor deze categorie woningen is de energietransitie een grote uitdaging. Want je wilt zorgvuldig omgaan met de oorspronkelijke architectuur. Tegelijk moeten de financiële lasten voor de eigenaar van de woning behapbaar blijven.’’ Nijpels is ook voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

De patiowoning aan Beemdgras 38 is vrijwel energieneutraal geworden door de volledige isolatie van vloer, dak en gevels, aangevuld met zonnepanelen op het platte dak. In het oog springt dat over de zo karakteristieke grind betonnen gevelelementen een nieuwe gevelbekleding is aangebracht. Daarmee heeft de woning een volstrekt nieuwe, eigentijdse uitstraling gekregen.

De ir. Abe Bonnema Stichting, die de nalatenschap van de befaamde architect beheert, ziet het pilotproject als een waardevol experiment voor de verduurzaming van particuliere woningen met respect voor de oorspronkelijke architectuur. Het idee daarvoor ontstond in 2018 bij de start van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. De planvorming en verbouw van de woning heeft drie jaar in beslag genomen. De Bonnemastichting heeft via een eenmalige subsidie en een aanvullende lening bijgedragen aan de financiering ervan. Architect van het project is Jakob Bosma van FARSK en het werk is uitgevoerd door Lont.

Architect ir. Abe Bonnema (1926 – 2001) heeft in de vorige eeuw naam gemaakt met de bouw van grote kantoortorens in Rotterdam (hoofdkantoor Nationale Nederlanden) en Leeuwarden (Avero en Achmea). Maar hij ontwierp ook meer dan duizend woningen in de Leeuwarder wijken Bilgaard, Vrijheidswijk, Aldlân, Nijlân en Camminghaburen.

————————————————————————————————————————

Omrop Fryslân besteedde in een nieuwsitem aandacht aan de oplevering en heeft ook Jakob Bosma geïnterviewd.
Bekijk fragmenten uit de documentaire in dit bericht
fotografie:  Fotobureau Hoge Noorden, Jacob van Essen