Deelname staat open voor architecten onder de 40 jaar. De prijs is bestemd voor de (jonge) architect van een gebouw dat in de jaren 2014-2015 in Nederland is opgeleverd en dat naar het oordeel van een onafhankelijke, deskundige jury een prestatie is van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit. De winnaar ontvangt een bedrag van 20.000 euro.

De jury van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2016 kent de volgende samenstelling: Esther Agricola (voorzitter), Marjolein van Eig, Eric Frijters, Annelies van der Goot, Edwin Oostmeijer en Koen van Velsen. Inschrijving via de website is mogelijk t/m 15 juli. De prijsuitreiking is in november. Meer informatie op de website: www.abebonnemaprijs.nl