Subsidie aanvragen

De ir. Abe Bonnema Stichting ondersteunt instellingen en personen die bijdragen aan een levendig cultureel klimaat in Nederland en in Friesland in het bijzonder.

Voor een financiële bijdrage komen in aanmerking:

 • Onderzoeken ter zake van vakgebieden welke betrekking hebben op eigentijdse (bouw)kunst; Stipendia aan architecten, beeldend kunstenaars en beoefenaren van de medische wetenschap;
 • Tentoonstellingen, manifestaties en publicaties over eigentijdse bouwkunst;
 • Tentoonstellingen en/of manifestaties waarbij architectuur en cultuur een rol spelen in de breedste zin van het woord;
 • Instellingen en personen welke zich bezig houden met medisch-wetenschappelijk onderzoek en met cultuur maatschappelijke projecten.

Voor een financiële bijdrage komen niet in aanmerking:

 • Aanvragen van particulieren voor zichzelf of voor anderen;
 • Reeds voltooide projecten;
 • Projecten met een commercieel karakter;
 • Projecten met een strikt politiek of godsdienstig karakter;
 • Bijdragen ten behoeve van vermogensvorming door een fonds;
 • Exploitatiekosten;
 • Vervangingsinvesteringen;
 • Aankoop of verbouwing van onroerend goed;
 • Aanvragen die redelijkerwijs onder zorgverzekeraars of overheidsfinanciering vallen.

De aanvraag kan zowel door particulieren als door rechtspersonen worden gedaan. Indien de aanvraag wordt ingediend door een bedrijf, stichting of organisatie dient de aanvraag door de directie of het bestuur te worden gedaan. Bij een aanvraag voor financiële steun is cofinanciering niet een strikte voorwaarde. Het bestuur neemt bij de beoordeling van de aanvraag wel nadrukkelijk de realiseerbaarheid en de projectbegroting in beschouwing.

 1. Kom ik in aanmerking voor subsidie?

  Kijk aan de hand van de checklist op deze pagina of u voldoet aan de criteria om een aanvraag te kunnen doen.

 2. Hoe kan ik een aanvraag indienen?

  Een aanvraag wordt bij voorkeur digitaal ingediend met het digitale aanvraagformulier. Mocht u, bijvoorbeeld omdat u analoge documenten wil bijvoegen, liever de aanvraag via de post doen, dan biedt de ir. Abe Bonnema Stichting deze mogelijkheid ook.

 3. Wat gebeurt er nadat de aanvraag is ingediend?

  Na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier krijgt de aanvrager een automatisch bericht dat de aanvraag is ontvangen.

  Het kan zijn dat het bestuur aanvullende informatie vraagt. In de regel zult u binnen drie maanden een besluit op uw aanvraag ontvangen. Het bestuur toetst of de aanvraag binnen de criteria past. Bij toekenning wordt de hoogte van de bijdrage door het bestuur bepaald.

 4. Wat als mijn subsidie is toegekend?

  Tijdens een langlopende steunaanvraag of na afloop van een project waaraan een financiële bijdrage is geleverd kan door het bestuur een financiële verantwoording worden gevraagd alvorens het totale subsidiebedrag wordt uitgekeerd.

  Bij projecten waar subsidie aan is toegekend dient de ir. Abe Bonnema Stichting nadrukkelijk als subsidiegever te worden vermeld.

  Het logo van de Stichting downloaden.