Abe Bonnema Lezing

In zijn rijk geïllustreerde lezing houdt Zef Hemel een pleidooi voor het langeafstandswandelen waardoor hij een ander toekomstverhaal kan ontwikkelen dan het sprookje van de modernisering van het leven. Een ander, duurzamer landschap is immers noodzakelijk. In het toekomstige gezonde landschap stelt Hemel de mensen, hun gezondheid en welzijn centraal. Pas daarna komt de economie. Samen met studenten en deskundigen zal hij de komende vijf jaar al wandelend onderzoeken wat er te leren valt uit de eeuwenoude bewoning en het oude landschap van het Noorden. Via de gevolgen van de ruilverkaveling, de vitaliteit van honderdjarigen en zijn eigen wandelervaring in Japan wil Hemel nu ook in Noord-Nederland de bodem voelen, het water zien rijzen, verhalen horen en vatten in een aansprekend toekomstverhaal.

Planoloog Zef Hemel (1957) is sinds 1 mei 2022 bijzonder hoogleraar Revitalisatie van rurale en urbane regio’s – In het bijzonder in Groningen en Friesland aan de Rijksuniversiteit Groningen en de TU Delft. Hij bekleedt de Bonnema-leerstoel, een nieuwe leerstoel die is ingesteld door de ir. Abe Bonnema Stichting.
Hemel studeerde sociale geografie en planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 2012 tot 2022 bezette hij de Wibaut-leerstoel voor Grootstedelijke Vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam.