De Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten, die in 2014 voor het eerst zal worden uitgereikt, is bestemd voor architecten jonger dan 40 jaar.

Doel van de Abe Bonnema Prijs is het stimuleren van de kwaliteit van de architectuur in Nederland. Via de prijs wordt het gedachtegoed van de architect Ir. Abe Bonnema (1926-2001) in ere gehouden. In oneven jaren wordt de Abe Bonnema Architectuurprijs uitgereikt en in de even jaren de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten. De prijs wordt uitgereikt aan de architect van de door de jury aangewezen beste inzending van een bouwwerk, dat in Nederland is opgeleverd in de jaren 2012-2013. Een onafhankelijke, deskundige jury beoordeelt de inzendingen. De Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten wordt in het najaar uitgereikt door Ed Nijpels, voorzitter van de ir. Abe Bonnema Stichting.