De transitie van de particuliere woningvoorraad in Nederland naar een volgend energieneutraal stadium is een weerbarstige opgave. In Leeuwarden staan duizenden woningen, die ooit door Abe Bonnema zijn ontworpen, deels in het bezit van woningbouwverenigingen, maar ook is een groot deel particulier bezit. Al direct na de aankondiging van de pilot in 2018 meldde zich een aantal eigenaar-bewoners uit de wijk Aldlân in Leeuwarden als geïnteresseerde deelnemer. Inmiddels is voor de eerste woning nu een vergunning verstrekt. Na uitgebreid onderzoek heeft Jakob Bosma van architectenbureau FARSK samen met de bewoners een ontwerp voor verduurzaming gemaakt voor één van de woningen. Met de voorgestelde ingrepen wordt de woning bouwfysisch en energetisch verbeterd om zo architectonisch zorgvuldig de energietransitie te ondergaan. Kenmerk van de pilot is dat de ingrepen met respect en behoud van het karakter en de ontwerpfilosofie van ir. Abe Bonnema (1926-2001) worden uitgevoerd. Architect Jakob Bosma is ook bezig met het ontwerp van de naastgelegen woningen.

afbeelding: FARSK