In ‘De smalle weg naar het duurzame noorden’ ontvouwt Zef Hemel, een methode om tot revitalisering van stad en land te komen. In een tijd waarin wij van het landschap vervreemd zijn geraakt wil hij als historicus en planoloog op het landschap van het noorden de aandacht vestigen.

Het landschap is iets dat we niet meer zien, niet meer ruiken, niet meer horen. Kantoorwerk, automobiliteit en digitale omgeving hebben ons van onze leefomgeving vervreemd. Op onze beeldschermen creëren we digitale omgevingen. Ondertussen warmt de aarde op. Zijn stelling is: als we het contact met het landschap niet herstellen blijft een duurzame toekomst een illusie, met hoeveel technologische vooruitgang en beloftes van een circulaire economie ook.

Daartoe gaat Hemel wandelen en nodigt hij mensen uit om hem te vergezellen. Zo krijgt hij weer contact met het landschap. Zijn tijd- en ruimtereis voert hem terug naar onderzoekende schilders, dichters en historici. Hij denkt zelfs dat Noord Nederland een voorloper kan zijn als het gaat om het ontwikkelen van duurzame leefomgevingen. Het land is bewoond, je trekt er gemakkelijk van dorp naar dorp, wandelpaden worden herontdekt. Al lopend ontwikkelt hij een toekomstagenda voor het noorden die ‘omgekeerd’ is ten opzichte van de Randstad: een agenda van brede welvaart, schoonheid, zingeving en duurzaamheid.

Zijn stelling: alleen als we ècht onthaasten, onze gezondheid in acht nemen en het contact met het landschap herstellen kunnen we een duurzame toekomst ontwikkelen. Groene groei is niet genoeg. Ons gedrag moeten wij veranderen. Laten we gaan lopen.

U kunt de inaugurale rede nalezen via deze link.