De jury van de Abe Bonnema Architectuurprijs 2019 staat onder leiding van Josja van der Veer. De leden van de onafhankelijke jury worden door de ir. Abe Bonnema Stichting benoemd. Josja van der Veer is stadsgeograaf en gebiedsontwikkelaar met een lange ervaring als opdrachtgever in samenwerking met architecten uit binnen- en buitenland.

De afgelopen 10 jaar heeft zij zich bezig gehouden met de ontwikkeling van de Campus voor de Vrije Universiteit in het Kenniskwartier op Zuidas in Amsterdam. In dit nieuwe Innovation District is gewerkt aan een nieuw stuk stad, met aandacht voor duurzaamheid, gastvrijheid, plek voor ontmoeten en verblijven en ruimte voor bedrijven en voor studenten en onderzoekers die op de Campus willen wonen.

Josja van der Veer is tevens voorzitter van de Neprom prijs voor Locatieontwikkeling en heeft eerder geparticipeerd in de BNA prijs. Zij heeft een passie voor film, fotografie en kunst in de openbare ruimte.

De overige juryleden in 2019 zijn: Saskia Bak, Petra Brouwer, Dick van Wageningen, Michiel Riedijk en Jan Nauta. Zie: abebonnemaprijs.nl