De jury staat onder voorzitterschap van Meta Knol. Overige juryleden zijn Steven Delva, Kees Kaan, Hedwig Saam, Gus Tielens en Nathalie de Vries. Deelname staat open voor architecten die zijn ingeschreven in het architectenregister. De Abe Bonnema Architectuurprijs 2023 is bestemd voor de architect van het door de jury aangewezen beste gebouw dat in de afgelopen twee jaar (2021/2022) in Nederland is opgeleverd. De jury selecteert uit de inzendingen minimaal drie en maximaal vijf genomineerden. De bekendmaking van de winnaar vindt plaats in het najaar in het Rijksmuseum te Amsterdam.

Jaarthema optimisme 

Projecten van Abe Bonnema getuigen van een doordachte en heldere ontwerpbenadering, waarbij logica en rationaliteit een belangrijke rol spelen in het creëren van efficiënte en duurzame gebouwen. Bonnema’s bekwaamheid om complexe problemen op te lossen met een gevoel voor orde en structuur heeft bijgedragen aan het creëren van inspirerende en optimistische architectuur.
Bij de beoordeling van de inzendingen zal de jury speciale aandacht besteden aan projecten die een optimistische en hoopvolle visie op de toekomst uitstralen. Dit kunnen bijvoorbeeld projecten zijn die innovatieve oplossingen bieden voor ecologische of maatschappelijke uitdagingen of gebouwen met een positieve impact op de omgeving. De focus op het thema optimisme kan ook worden gebruikt om architecten te belonen die blijkens hun inzending getuigen van een positieve kijk op de toekomst.

Meer informatie en inschrijven: abebonnemaprijs