Bij sluiting van de inzendtermijn voor de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten zijn door het secretariaat meer dan 30 inzendingen ontvangen.

Het betreft gebouwen die in de afgelopen twee jaar (2018-2019) in Nederland zijn opgeleverd en zijn ontworpen door architecten onder de 40 jaar. Juryvoorzitter Josja van der Veer is verheugd over het aantal inzendingen van jonge talentvolle architecten. De jury gaat aan de slag en maakt in het najaar bekend welke jonge architecten genomineerd worden voor de prijs, waar een bedrag van 20.000 euro aan verbonden is.