In samenwerking met de gemeente Leeuwarden is een ontwerpopgave in de historische binnenstad geformuleerd.
Europan is een Europese ideeënprijsvraag voor jonge professionele architecten. Voor de prijsvraag zijn 50 opgaven beschikbaar gesteld in 15 Europese landen. De oostelijke binnenstad van Leeuwarden is er één van. Het thema van Europan 13 is de aanpasbare stad. Ook Leeuwarden vraagt om aanpassing aan een meer duurzame ontwikkeling en wil kunnen inspelen op de economische en maatschappelijke veranderingen. Vanaf maandag 2 maart 2015 gaat de prijsvraag van start, die open staat voor internationale architecten tot 40 jaar. Onafhankelijke, deskundige jury’s beoordelen de inzendingen. Eind  2015 worden de resultaten voor alle locaties van Europan 13 tegelijkertijd bekend gemaakt. De Abe Bonnema Stichting hoopt dat Leeuwarden, geconfronteerd met grote uitdagingen als het gaat om het aanpassingsvermogen van de Europese stad, concrete innovatieve voorstellen en opwindende nieuwe visies ontvangt van de jongste generatie Europese ontwerpers.

www.europan.nl

Het is mogelijk dat de stad Leeuwarden een aantal bijzonderheden kent die elders in Europa wellicht niet aan de orde zijn. Maar de huidige ontwikkelingen in de randen van het oude centrum – met leegstand van winkels en de verdiepingen daarboven en de daarmee gepaard gaande verrommeling – zijn een algemeen verschijnsel in middelgrote steden in Nederland en daarbuiten. Leeuwarden heeft nog een groot aantal ontwikkelingslocaties binnen de stad beschikbaar. De laatste jaren is een versterking van het westelijke kernwinkelgebied waarneembaar, waardoor de oostelijke uitlopers langs Voorstreek en Tuinen kampen met leegstand. Het doel van de Europan opgave is om een voorstel te ontwikkelen voor een generieke en bruikbare aanpak aan de hand van de specifieke situatie in Leeuwarden. Het strategisch gebied voor de Europan13-wedstrijd omvat het zuid-oostelijke deel van de binnenstad van Leeuwarden, begrensd door de Voorstreek en de Weaze in het westen en de Ooster Stadsgracht/Hoekstergracht in het oosten. Binnen dit gebied is het bouwblok (‘project site’) begrensd door Voorstreek, Tuinen, Turfmarkt en Koningsstraat exemplarisch. Deelnemers kunnen echter naar eigen inzicht een concreet en relevant ander projectgebied kiezen om de voorgestelde aanpak te toetsen en te visualiseren. Gevraagd wordt om te komen met een strategisch antwoord op de huidige achteruitgang van de aanloopgebieden in de binnenstad, met een uitwerkingsvoorstel op het niveau van het stadsblok. Het gaat nadrukkelijk niet (enkel) om ontwerp (vormgevings-) oplossingen,  maar (ook) om het proces en het maken van  scenario’s.