Deelname staat open voor architecten die in 2020 de leeftijd van 40 jaar nog niet bereikt hebben (geboren na 31 december 1980) en die staan ingeschreven in het architectenregister.
De inzending dient betrekking te hebben op een bouwwerk dat in de jaren 2018-2019 in Nederland is opgeleverd. De deadline voor het inzenden van projecten is maandag 15 juni 2020 om 14:00 uur. Zie de website van de Abe Bonnema Prijs.

De jury van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2020 staat onder voorzitterschap van Josja van der Veer. De andere juryleden zijn Saskia Bak, Petra Brouwer, Ninke Happel, Jan Nauta, Michiel Riedijk.