De voorzitter van de ir. Abe Bonnema stichting, Ed Nijpels heeft dat vandaag bekend gemaakt. Aan de prijs is een geldbedrag van 50.000 Euro verbonden. De tweejaarlijkse prijs zal voor het eerst worden uitgereikt in het najaar van 2013 in het Fries Museum te Leeuwarden.

Via deze voorname, nieuwe architectuurprijs wordt het gedachtegoed van de architect Ir. Abe Bonnema (1926-2001) in ere gehouden. De Abe Bonnema Architectuurprijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt.  De prijs 2013 is bestemd voor de architect van een gebouw dat in de afgelopen twee jaar (2011-2012) in Nederland is opgeleverd en dat naar het oordeel van een onafhankelijke, deskundige jury een prestatie is van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit, toekomstige generaties inspireert en tot voorbeeld strekt.

Kijk voor meer informatie op: www.abebonnemaprijs.nl