Deze informatiebijeenkomst wordt georganiseerd om potentiële deelnemende ontwerpteams in de gelegenheid te stellen nadere informatie in te winnen over de opgave en om de locatie ter plaatse te aanschouwen. De voertaal tijdens de bijeenkomst is Engels.