In 2018 startte een pilot met woningen in Leeuwarden, die ooit door de bekende Friese architect Abe Bonnema zijn ontworpen. In de documentaire Oebele toont lef! komen bewoners, architect, aannemer en andere betrokkenen aan het woord. Drie jaar na de start wordt de eerste verduurzaamde Bonnema-woning opgeleverd. De opgedane kennis en ervaring kunnen ingezet worden bij de verdere verduurzaming van het particulier woningbezit in Nederland. De documentaire is ook te zien op Youtube via deze link.