Het Kabinet is een object met de minimaal benodigde voorzieningen waarmee een leegstaande ruimte bewoonbaar kan worden gemaakt. NHL studenten van de Frisian Design Factory bouwden een prototype op ware grootte. Het prototype van de studenten en een presentatie van de ontwerpen van Fosbury zijn te bezichtigen in een leegstaande ruimte in winkelcentrum Zaailand te Leeuwarden.

Het Italiaanse team Fosbury Architecture won eind 2015 de internationale Europan architectuurwedstrijd met hun inzending voor Leeuwarden. Eén van de thema’s van de prijsvraag was het vinden van oplossingen voor de leegstand van winkels. De prijsvraag richtte zich vooral op de Oostelijke binnenstad (Voorstreek e.o.). Het winnende concept werd door de jury ook kansrijk geacht als oplossing voor de opvang van bezoekers tijdens Culturele Hoofdstad 2018 en als mogelijkheid om studentenhuisvesting te realiseren voor de University Campus Leeuwarden in leegstaande panden in de binnenstad.

Onder leiding van Eric Voigt van de Frisian Design Factory bouwden studenten een prototype. Daarbij werden met name de technische mogelijkheden voor realisatie van het concept onderzocht,  met speciale aandacht voor het watergebruik. Voorafgaand aan de onthulling vond een rondetafel-gesprek met deskundigen en belangstellenden plaats, georganiseerd door Attiek en ARKfryslân.
De realisatie van Het Kabinet werd mede mogelijk gemaakt door de ir. Abe Bonnema Stichting.

www. fosburyarchitecture.com
www.frisiandesignfactory.nl