Ir. Abe Bonnema Stichting

De ir. Abe Bonnema Stichting beheert de nalatenschap van de Friese architect Abe Bonnema (1926-2001).

De Stichting beoogt een bijdrage te leveren aan het stimuleren van de kwaliteit van de architectuur en de ruimtelijke ordening in Nederland. De Abe Bonnema Prijs en de Bonnema-leerstoel aan de universiteiten van Groningen en Delft zijn daar voorbeelden van. Daarnaast ondersteunt de Stichting ook instellingen en personen die bijdragen aan een levendig cultureel klimaat.

Abe

1926 2001

Abe Bonnema

Abe Bonnema (1926-2001) opereerde vanuit Friesland en bouwde een indrukwekkend oeuvre op in heel Nederland. Bonnema was een architect die vooral functioneel te werk ging en zich niet bezighield met het architectuurdebat. Toch ontwikkelde hij wel een eigen stijl en week hij af van de manier van werken van zijn tijdgenoten.