Voorafgaand aan de prijsuitreiking hield Rijksbouwmeester Francesco Veenstra de Abe Bonnema Lezing 2021. Veenstra betoogt dat door bewuste keuzes te maken de actuele woningbouwopgave kan worden gerealiseerd met een hoge architectonische kwaliteit. Volgens de jury van de Abe Bonnema Prijs is het winnende project daar een uitmuntend voorbeeld van.

De jury beschouwt Spaarndammerhart als een zeer uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische prestatie. De architecten zijn erin geslaagd met hoge kwaliteit woningbouw het stedelijk weefsel van de Amsterdamse Spaarndammerbuurt op voorbeeldige wijze te repareren en openbare ruimte aan de stad terug te geven. Het samenspel tussen de twee architectenbureaus, de landschapsarchitect, de kunstenaar, projectontwikkelaar en bouwer demonstreert een serieus staaltje vakmanschap met een welhaast on-Nederlands raffinement. De groene, geglazuurde gevels verschaffen de openbare hof een moderne, eigentijdse frisheid. Het ontwerpplezier spat ervan af. Het Spaarndammerhart heeft impact op alle schaalniveaus. De impact van het project ligt volgens de jury zelfs op een ‘next-level’-niveau: op de ontwikkeling van de Nederlandse architectuur en op de woningbouw in het bijzonder. Juryvoorzitter Josja van der Veer: “De vakgemeenschap kan de komende jaren wijzen naar dit project als een opdrachtgever weer eens zegt dat iets niet kan. Het kan wel, kijk maar: het staat in de Spaarndammerbuurt!”

Abe Bonnema Lezing: de tijd zal het leren
Honderd dagen na zijn officiële aantreden als Rijksbouwmeester hield Francesco Veenstra een inspirerende lezing over kwaliteit van architectuur. Opgegroeid in Leeuwarden, waar het ‘’bijna onmogelijk was om in een woning te wonen die níet door Abe Bonnema was ontworpen’’, laat hij zien dat kwaliteit vrijwel altijd te danken is aan het nog altijd geldende principe van de Romein Vitruvius: utilitas (bruikbaarheid) – firmitas (stabiliteit) – venustas (schoonheid).
Veenstra pleit ervoor om zowel honderd jaar vooruit te kijken als terug te kijken. Zodat we weten wat we nú moeten doen en wat we nu juist níet moeten doen. Het is zinvol om parallellen door de tijd heen op te sporen, om aan die miljoen woningen voor 2030 te kunnen voldoen in een land waar ruimte schaars is. De huidige werkelijkheid is complex en chaotisch, we hebben ontwerpers en ingenieurs nodig die uitgaan van onzekerheid, van permanent bijstellen. Die kunnen bouwen voor een samenleving die minder gericht is op groei, kwantiteit en materiële welvaart, maar meer gericht is op volhoudbaarheid en duurzaamheid, op meer kwaliteit en een beter welzijn voor iedereen.

De ir. Abe Bonnema Stichting beoogt door het uitreiken van de Abe Bonnema Prijs een bijdrage te leveren aan het stimuleren van de kwaliteit van de architectuur in Nederland. Via deze voorname architectuurprijs wordt het gedachtegoed van de Friese architect ir. Abe Bonnema (1926-2001) in ere gehouden.

In het Fries Museum te Leeuwarden is van 14 december 2021 tot en met 16 januari 2022 de tentoonstelling te zien met alle inzendingen voor de Abe Bonnema Architectuurprijs 2021.

Terugkijken volledige uitzending prijsuitreiking 10 december 2021