Details

Bouwjaar: 2021
Architect: Jakob Bosma
Adres: Beemdgras 38, Leeuwarden

Drie jaar na de start werd de eerste verduurzaamde Bonnema-woning opgeleverd. De opgedane kennis en ervaring kunnen ingezet worden bij de verdere verduurzaming van het particulier woningbezit in Nederland.