Details

Bouwjaar: 1969
Architect: Bonnema Architecten
Adres: De Hooidollen, Leeuwarden

Bonnema’s betekenis voor de woningbouw, en dan met name die in Leeuwarden, is nauwelijks te overschatten. Naast enkele bijzondere vrijstaande woningen tekende hij grote contingenten woningen voor de naoorlogse wijken Bilgaard, Vrijheidswijk, Nylân, Aldlân en Camminghaburen.

In 1958 gaf het gemeentebestuur van Leeuwarden aan het Rotterdamse architectenbureau Van den Broek en Bakema opdracht om een stedenbouwkundig plan te maken voor Leeuwarden Noord – de huidige wijken Bilgaard en Vrijheidswijk. Het resulterende plan was de grondslag voor een typische modernistische wederopbouwwijk. Stroken van rijtjeshuizen, middelhoge- en hoge flatgebouwen zijn gecombineerd tot rechtlijnige patronen die als repeterende ‘stempels’ verschillende keren worden herhaald. Het bureau van Abe Bonnema ontwierp de eengezinswoningen in De Hooidollen, De Jokse, De Dulf en De Fennen.