Details

Bouwjaar: 1968
Architect: Bonnema Architecten
Adres: De Dulf, Leeuwarden

Het resulterende plan was de grondslag voor een typische modernistische wederopbouwwijk. Stroken van rijtjeshuizen, middelhoge- en hoge flatgebouwen zijn gecombineerd tot rechtlijnige patronen die als repeterende ‘stempels’ verschillende keren worden herhaald. Het bureau van Abe Bonnema ontwierp de eengezinswoningen in De Hooidollen, De Jokse, De Dulf en De Fennen.