Details

Bouwjaar: 1968
Architect: Bonnema Architecten
Adres: Anjenplein, Leeuwarden

Bonnema’s betekenis voor de woningbouw, en dan met name die in Leeuwarden, is nauwelijks te overschatten. Naast enkele bijzondere vrijstaande woningen tekende hij grote contingenten woningen voor de naoorlogse wijken Bilgaard, Vrijheidswijk, Nylân, Aldlân en Camminghaburen.