Details

Bouwjaar: 1984
Architect: Bonnema Architecten
Adres: Rengerslaan 10, Leeuwarden

De architect was daarbij genoodzaakt te werken met een uiterst karig bouwbudget. Het breed uitwaaierende en tot maximaal vijf lagen klimmende complex is uitgevoerd als een schakeling en stapeling van rechthoekige modules met een eenheidsmaat van 7,2 bij 7,2 meter. Door deze modulaire opbouw werd de grote schaal van het gebouw teruggedrongen.

De verschillende opleidingen kregen eigen entrees en werkruimtes, maar er is ook een gemeenschappelijke aula, vormgegeven als een grote zitkuil.
In 2010 werd het complex heropend, volgend op een ingrijpende uitbreiding en verbouwing naar ontwerp van Architectuurstudio Herman Hertzberger. Bonnema’s oorspronkelijke ontwerp werd omgeven door nieuwbouw en intern van een nieuwe looproute voorzien. Na een reeks van onderwijsreorganisaties biedt dit vernieuwde geheel anno 2018 onderdak aan de NHL Stenden Hogeschool.