Details

Bouwjaar: 1968
Architect: Bonnema Architecten
Adres: De Jokse, Leeuwarden

Het resulterende plan was de grondslag voor een typische modernistische wederopbouwwijk. Stroken van rijtjeshuizen, middelhoge- en hoge flatgebouwen zijn gecombineerd tot rechtlijnige patronen die als repeterende ‘stempels’ verschillende keren worden herhaald.

Architect Abe Bonnema ontwierp voor de wijk Bilgaard onder meer de twaalf verdiepingen hoge galerijflats aan De Gealanden, De Hooidollen, De Jokse en De Kei.

Bij de bouw van deze galerijflats werd op aangeven van Bonnema veelvuldig gebruik gemaakt van een betonbouwysteem met rijdende tunnelbekistingen. Omdat daarmee tijd en kosten werden bespaard, leidde dit tot een groter aandeel van hoogbouw dan voorzien. Het betekende ook dat in het krap opgezette plan iets meer ruimte vrij bleef voor openbaar groen.

De flats van Bonnema aan De Hooidollen en De Jokse worden momenteel – anno 2018 – gerenoveerd, voornamelijk met het oog op verbetering van de energiezuinigheid. Isolatie en ventilatie worden vernieuwd en er wordt driedubbele beglazing aangebracht.