Enkele bewoners van de wijk Aldlân in Leeuwarden, eigenaren van door Bonnema ontworpen woningen, meldden zich direct enthousiast aan voor deelname aan het pilotproject. De eerste woning is in juni 2021 opgeleverd en is het resultaat van een zorgvuldig ontwerp- en bouwproces. De pilot is te beschouwen als een (landelijk) voorbeeldproject.

Abe Bonnema (1926 – 2001) heeft veel meer gebouwd dan de kantoortorens waarmee hij bekend geworden is. Hij heeft meer dan duizend woningen ontworpen in Leeuwarden in de wijken Vrijheidswijk, Bilgaard, Aldlân, Nijlân en Camminghaburen. Het experiment richt zich met name op de woningen in particulier bezit. Dat vereist een andere aanpak dan de door Bonnema ontworpen flatgebouwen, die in bezit zijn van woningcorporaties en onderhand ook worden aangepakt.

De pilot is gestart met een eerste woning in particulier bezit die met respect voor de architectuur van Bonnema integraal is verduurzaamd. Bijzonder is dat deze woning door vrijwel volledige isolatie van vloer, dak en gevels – aangevuld met zonnepanelen – een bijna energieneutraal gebouw is geworden, met een frisse, eigentijdse uitstraling. Architect van het project is Jakob Bosma van FARSK en het werk is uitgevoerd door LONT. Over de pilot is een documentaire gemaakt.

Aanvankelijke partners in het pilotproject zijn Bouwgroep Dijkstra Draaisma (BGDD) en het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE).