De ir. Abe Bonnema Stichting initieert een speciale hoogleraarspositie, de Bonnema-leerstoel, die gepositioneerd is aan de universiteiten van Groningen (RUG) en Delft (TUD).

Het initiatief van de Bonnema Stichting is gebaseerd op een grondige analyse van de visie van architect Abe Bonnema op de positie en ruimtelijke potentie van regionale stedelijke centra en het omliggende landschap buiten de polycentrische agglomeratie van de Randstad, met een specifieke nadruk op Friesland en Groningen, waar hij woonde en werkte. Abe Bonnema (1926-2001) geldt als de bekendste Friese architect uit de 20e eeuw en was nauw betrokken bij het onderzoek naar de historische ontwikkeling en het toekomstig potentieel van deze gebieden.

De leerstoel zal gericht zijn op een academische voortzetting van deze studies, gericht op ontwerp en onderzoek voor ruimtelijke herontwikkeling en revitaliseringsstrategieën van deels landelijke, deels stedelijke gebieden. Dit type regio komt overal in Europa voor – en komt in feite vaker voor dan de polynucleaire agglomeraties als de Randstad en het Ruhrgebied, om maar twee bekende en uitgebreid bestudeerde gevallen te noemen. De Bonnema-leerstoel krijgt een historisch en internationaal vergelijkend perspectief met een focus op de noordelijke regio’s van Nederland.

Bonnema’s roots in het noorden van Nederland en de jarenlange reputatie van de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van de geschiedenis en theorie van architectuur en stedenbouw, én in de ruimtelijke wetenschappen, maken de Rijksuniversiteit Groningen een voor de hand liggende thuisbasis voor de Bonnema-leerstoel. Tegelijkertijd maken de ambitie om een ​​sterke focus te creëren op ontwerpen en ontwerpend onderzoek en het feit dat Bonnema is opgeleid aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, deze universiteit een even waarschijnlijke tweede thuisbasis. Om die redenen heeft de Stichting de Bonnema-leerstoel bij beide universiteiten willen verankeren.

De hoogleraar wordt benoemd voor een periode van vijf jaar, met mogelijke verlenging. Hij krijgt een aanstelling van 0,2 fte aan de TU Delft en 0,2 fte aan de Rijksuniversiteit Groningen en is op elke universiteit één dag per week aanwezig. Beide universiteiten zorgen voor de institutionele en professionele setting voor de Bonnema-leerstoel. Bij beide universiteiten gaat de nieuwe hoogleraar samenwerken met de bestaande staf van de desbetreffende faculteiten. Naast de Bonnema-leerstoel voegt de Stichting twee postdoc-functies toe van elk 1,0 fte voor elk 2 jaar (één aan de RUG; één aan de TUD); de definitieve inhoud en het profiel van de kandidaten voor deze postdoc-functies worden vastgesteld na de benoeming van de nieuwe hoogleraar.

meer informatie: leerstoel@abebonnema.nl