Aanvraagformulier

Een aanvraag wordt bij voorkeur digitaal ingediend met het aanvraagformulier op de website.

Mocht u, bijvoorbeeld omdat u analoge documenten wil bijvoegen, liever de aanvraag via de post doen, dan biedt de ir. Abe Bonnema Stichting deze mogelijkheid ook. Voeg in dat geval de in het formulier gevraagde informatie en de begroting separaat toe.

ir. Abe Bonnema Stichting
t.a.v. mevr. J. Schippers
De Seine 10
8494 PG  NES (gem. Heerenveen)