Na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier krijgt de aanvrager een automatisch bericht dat de aanvraag is ontvangen.

Het kan zijn dat het bestuur aanvullende informatie vraagt. In de regel zult u binnen drie maanden een besluit op uw aanvraag ontvangen. Het bestuur toetst of de aanvraag binnen de criteria past. Bij toekenning wordt de hoogte van de bijdrage door het bestuur bepaald.