Tijdens een langlopende steunaanvraag of na afloop van een project waaraan een financiële bijdrage is geleverd kan door het bestuur een financiële verantwoording worden gevraagd alvorens het totale subsidiebedrag wordt uitgekeerd.

Bij projecten waar subsidie aan is toegekend dient de ir. Abe Bonnema Stichting nadrukkelijk als subsidiegever te worden vermeld.

Het logo van de Stichting downloaden.