Een aanvraag wordt bij voorkeur digitaal ingediend met het digitale aanvraagformulier. Mocht u, bijvoorbeeld omdat u analoge documenten wil bijvoegen, liever de aanvraag via de post doen, dan biedt de ir. Abe Bonnema Stichting deze mogelijkheid ook.