Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen, te weten:

  • De heer E.H.T.M. Nijpels,
    voorzitter
  • de heer J. Volkers,
    secretaris/penningmeester
  • mevrouw M.J.M. Bonnema-Kok
  • de heer W. Reehoorn
  • mevrouw L. van der Pol

Geen van de bestuurders ontvangt een vergoeding voor de bestuurswerkzaamheden.

Op grond van het testament van de insteller van de stichting, de heer Abe Bonnema, keert de stichting jaarlijks een bedrag uit aan zijn weduwe, het bestuurslid mevrouw M.J.M. Bonnema-Kok.

De Stichting beschikt niet over een directie en heeft geen personeel in dienst.