Nederlandse kerk in Rome

De kerk van Santi Michele e Magno (de heilige aartsengel Michael en de vroegchristelijk martelaar Magnus) is net als in de vroege middeleeuwen een geliefd trefpunt van gelovigen, pelgrims, toeristen en nieuwsgierige passanten uit Nederland. Duizenden bezoekers weten elk jaar de Nederlandse kerk in Rome weer te vinden. De kerk is inmiddels met steun van de ‘Vrienden van de Friezenkerk in Rome’ in Nederland prachtig gerestaureerd. Samen met het Willibrordcentrum in Rome, dat de kerk namens de Nederlandse bisschoppen beheert, werken de Vrienden verder om het complex optimaal uit te rusten voor de liturgie en voor ontvangsten en ontmoetingen. In dat kader is ook de wens opgekomen de historische klokken in de fraaie middeleeuwse klokkentoren weer luidbaar te maken. Wegens de slechte staat van de installaties zijn de klokken al jaren buiten gebruik. De schenking van de Abe Bonnema Stichting maakt het mogelijk om de toren weer zijn passende geluid te geven en de klokken te herstellen in hun functie om op te roepen tot de eredienst en blijde en droeve momenten te markeren. Na de restauratie van de klokken zal ook de komende jaren nog financiële steun nodig zijn om het middeleeuwse bouwwerk adequaat te onderhouden en van hedendaagse faciliteiten te voorzien. De Stichting Vrienden zal zich de komende jaren daar voor blijven inzetten.

Zwijgende klokken

Bovenin de romaanse campanile aan de zuidkant van de kerk hangen twee kleine, maar waardevolle bronzen klokken. Ze zijn gegoten in 1757 en 1768 door de broers Angelo en Felice Casini, in die tijd klok- en geschutgieters van het pauselijk paleis. De kleine klok heet Michael en Magnus, de grote Maria. Ze dragen opschriften en versieringen. De klokken zwijgen al tientallen jaren omdat het houtwerk van de ophanging is vergaan en het luidmechanisme in slechte staat is.

De restauratie

In opdracht van de Stichting Vrienden van de Friezenkerk heeft de klokkenexpert Sjoerd van Geuns, verbonden aan de Domtoren van Utrecht ,een onderzoek naar de staat van de klokken uitgevoerd. Op basis hiervan is een restauratieplan gemaakt dat door de eigenaar van de kerk, het kapittel van de Sint Pieter, is goedgekeurd, nadat de stabiliteit van de toren is onderzocht en goed bevonden.

Het Willibrordcentrum heeft inmiddels de gerenommeerde firma Trebino uit Genua opdracht gegeven de restauratie uit te voeren. Trebino is een oud familiebedrijf van klokgieters en makers van toreninstallaties, dat belast is met het onderhoud van de klokken van de pauselijke basilieken in Rome. De klokken zullen worden schoongemaakt en van nieuwe smeedijzeren klepels voorzien, terwijl de ophanging wordt vernieuwd. Oud materiaal wordt behouden of zorgvuldig vervangen, zodat de klokken weer op historische wijze kunnen luiden. Daarnaast komt er een eigentijdse elektronische installatie om de klokken automatisch aan te slaan.

Feestelijke ingebruikname op 24 november

Het is de bedoeling om de gerestaureerde klokken op zondag 24 november 2019 feestelijk in gebruik te laten nemen door de weduwe van Abe Bonnema. Voor het eerst sinds de Nederlanders weer thuis zijn in de oude Friezenkerk zal de toren zijn stem laten horen boven het gedruis van het nabije Sint Pietersplein. Zo zullen de klokken kunnen bijdragen aan het verwelkomen van zo veel mogelijk Nederlanders op een bijzondere plek van aanbidding, viering en ontmoeting in Rome.

Abe Bonnema Stichting

De ir. Abe Bonnema Stichting beheert de nalatenschap van de Friese architect Abe Bonnema (1926-2001) en financiert projecten op het terrein van de architectuur in brede zin. Zo heeft de stichting de afgelopen jaren zorg gedragen voor de financiering  van de nieuwbouw van het Fries Museum, de jaarlijkse toekenning van de inmiddels prestigieuze Abe Bonnema Architectuurprijs en tal van kleinere projecten. Daarnaast ondersteunt de stichting wetenschappelijk onderzoek naar prostaatkanker.

Zie ook: friezenkerk.nl/vrienden